4,300 ศัพท์พิชิต crossword


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ภาวาโน่บุ๊ค

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB21110264ราคา : ฿175.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 3-10 ตัวอักษร 
สำหรับนำไปเป็นแนวทางให้ผู้เล่นเกม Crossword ไปวางแผน ค้นหาคำศัพท์ ต่อตัวอักษร
เพื่อให้ได้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องตามพจนานุกรม โดยได้จัดเป็นกลุ่มตามลำดับตัวอักษรน้อยไปหามาก