100 AEIOU เตรียมพร้อมเรียนภาษาอังกฤษศัพท์ 3 ตัวอักษรระดับอนุบาล


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ภาวาโน่บุ๊ค

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB21110271ราคา : ฿120.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

บัตรคำรูปแบบใหม่สำหรับการฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ใช้สำหรับเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ให้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
โดยได้รวบรวบคำศัพท์สั้นๆที่ประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด
โดยอ่านออกเสียงคำพยางค์เดียว สำหรับให้เด็กได้ฝึกอ่านออกเสียงตาม จุดเด่นเน้นการแยกสีของตัวอักษรระหว่างพยัญชนะ และสระ