100 verbs บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดคำกริยาพื้นฐาน ประถมศึกษา


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ภาวาโน่บุ๊ค

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB21110272ราคา : ฿120.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดคำกริยาพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 คำ 
ซึ่งมี 2 แผ่น คือ แผ่นแรกใช้ ฝึกการอ่านและเดาความหมายของคำศัพท์ แผ่นที่ 2 เป็นแผ่นเฉลยของคำศัพท์
 มีคำอ่านและความหมายภาษาไทย