Chinese for Real Life ภาษาจีนในชีวิตจริง


ผู้แต่ง : ยุพดี หวลอารมณ์
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : Chinese4reallife

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB21120002ราคา : ฿199.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน ประโยคสุภาพ เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มจากพินอิน