Super Easy ภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.6 เลกเชอร์ให้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ

SKU : EB22010003ราคา : ฿144.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทยศึกษาระดับมัธยม 1- ม.6 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วย Mind Map, ตารางสรุป และภาพประกอบ 4 สีสดใส เล่มเล็กกะทัดรัด พกพาไปอ่านและทบทวนก่อนสอบได้อย่างสะดวก