ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์


ผู้แต่ง : พิชากร มุ่งมั่น
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB22070001ราคา : ฿180.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  Book Caff  ราคาปก  :  225  บาท 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการดำเนินชีวิต และไม่ใช่เฉพาะในการทำงานเท่านั้น แต่ในชีวิตประจำวัน
เราจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน
Part 1 จะแนะนำตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตารางเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
Part 2 เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน
Part 3 เป็นการเรียนรู้คำกริยาช่วย กริยาวลี และกริยา 3 ช่องที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ
Part 4 เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันหากคุณผู้อ่านได้อ่านทั้ง 4 ส่วนและนำไปใช้เป็นประจำ
จะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอนอย่าให้การไม่รู้ภาษาอังกฤษ มาปิดกั้นการเรียนรู้โลกกว้างของคุณ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ

ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com