สนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น


ผู้แต่ง : นพพิชญ์ ประหวั่น
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB22070009ราคา : ฿156.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  195  บาท 
“สนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น” กล่าวถึงบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 20สถานการณ์ เนื้อหาประกอบด้วยบทสนทนาประจำบท
เรื่องน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสนทนาของแต่ละบท พร้อมเนื้อหาเสริมความรู้เพิ่มเติม ท้ายบทจะสรุปคำศัพท์ที่จำเป็นไว้เพื่อการท่องจำภายในเล่มนี้
คำอ่านตัวอักษรจีนจะกำกับด้วยเสียงอ่านพินอินและเสียงอ่านภาษาไทยไว้ควบคู่กัน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาจากเสียงอ่านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเสียงอ่านก็ได้
อนึ่ง หากยังไม่เคยศึกษาเสียงอ่านพินอินมาก่อน สามารถศึกษาเนื้อหาส่วนนี้ได้ในบทนำ (สัทอักษรภาษาจีนกลาง)
ท้ายเล่มเสริมด้วยคำศัพท์สำหรับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK ระดับ 1) ระบบใหม่ (จากเดิมคำศัพท์150 คำ เพิ่มเป็น 500 คำ)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนกลางจากหนังสือเล่มนี้ได้ตามประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถนำความรู้ทีได้รับ
นำไปต่อยอดในขั้นต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com