คู่มือตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่


ผู้แต่ง : โสภณัฐ รัตนโสภา
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ

SKU : EB22070010ราคา : ฿276.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  ต้นกล้า  ราคาปก  :  345  บาท 
“การรับราชการ” เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการที่ดีสำหรับชีวิต เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งความรู้ในวิชาการที่ได้เคยศึกษามา
โดยมีการประยุกต์เพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือก ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี
ส่วนหนึ่งคือการอ่านทบทวนเนื้อหาสาระวิชาการต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นเข้ามาด้วย
แต่การอ่านเนื้อหาเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เข้าสอบจดจำเนื้อหาได้ไม่หมด ดังนั้น ตัวช่วยที่ดีสำหรับการ เตรียมสอบ คือการได้ลองทำโจทย์ข้อสอบนั่นเอง
“คู่มือตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างแบบข้อสอบจำลองเสมือนจริงขึ้นมา 4 ชุด
โดยทุกชุดประกอบไปด้วยข้อสอบตามแนวทางการสอบจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองทำและจับเวลา
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านวางแผนสำหรับการสอบได้จริงฝึกฝนโดยการทำข้อสอบและตรวจคำตอบ พร้อมประเมินตนเองจากคะแนนที่ได้
วิชาใดที่คะแนนผ่านเกณฑ์แล้วให้อ่านทบทวนอีกครั้งตอนท้ายเพื่อความแม่นยำ หากแต่วิชาใดที่ได้คะแนนน้อย ก็ให้ผู้อ่านกลับไปอ่านเนื้อหาวิชานั้นเพิ่มเติม
และหาแนวข้อสอบของวิชานั้นมาทำเพิ่มเติม 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com