คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ.


ผู้แต่ง : โสภณัฐ รัตนโสภา
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ

SKU : EB22070011ราคา : ฿236.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  I Love CU  ราคาปก  :  295  บาท 
การทำงานราชการ เป็นความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่ เนื่องด้วยงานราชการมีสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
อีกทั้งยังเป็นงานที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไป“ครู” นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญ ด้วยลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบสูง
เป็นต้นแบบและใกล้ชิดกับเยาวชน การจะรับคนเข้าทำงานจึงต้องมีการคัดเลือก คัดกรอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ จริยธรรม
และความเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเห็นได้จากทุกปีที่เปิดสอบตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จำนวนผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกมีจำนวนมาก
แต่ผ่านเกณฑ์เพื่อเตรียมการบรรจุมีจำนวนน้อยมากๆ ดังนั้น การเตรียมความรู้เพื่อเข้าสอบคัดเลือก จึงนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องใส่ใจ
“คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ.” เล่มนี้ คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบทั้งส่วนของวิชาการศึกษา
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครู แนวทางปฏิรูปการศึกษา ซี่งผู้เขียนได้ย่นย่อให้กระชับ อ่านง่าย เข้าใจตรงประเด็น
พร้อมจำลองข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะแก่การอ่านทวนและทดลองทำในเวลาอันสั้น ในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยความสามารถของผู้เขียนซึ่งเข้าสอบเป็นปีแรก
และเป็น 1 ใน 6.86% ของผู้สอบได้ และคุณวุฒิสายตรงจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ยิ่งทำให้คุณผู้อ่านทุกท่านเชื่อมั่นในหนังสือเล่มนี้ได้ทบทวน
ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญนะคะ ตำแหน่งงานที่หวังไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com