ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริบาล Japanese Language For Being Elderly Caregiver


ผู้แต่ง : KruPeaceJapaneseTutor
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : KruPeace Japanese

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB22070034ราคา : ฿490.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริบาล Japanese Language for Being Elderly Caregiver
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ใน
งานบริบาลหรืองานผู้สูงอายุ อธิบายและแนะนำการทำงาน
บริบาลที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปทำงาน
ที่ญี่ปุ่น หรือสนใจในอาชีพนี้ สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายๆ
จากหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจ
และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
และเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งรวบรวมคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานนี้ มาไว้ให้ในเล่ม เล่มเดียว คุ้ม!!