Super English Grammar ฉบับสมบูรณ์


ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : EB22090004ราคา : ฿479.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สรุปไวยากรณ์อังกฤษที่ต้องรู้ อ่านง่าย เก่งและเข้าใจไว จำง่ายขึ้นด้วยการสรุปเนื้อหาสำคัญในรูปแบบ mind map แผนภาพ และตาราง
​พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม ใช้ในการเรียน การสอบระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และการสอบทุกระดับ