ตำนานวังหน้า


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : ประวัติศาสตร์

SKU : EB24020040ราคา : ฿160.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ตำนานวังหน้า   ท่านข้างหน้า   เป็นสรรพนามที่พระมหากษัตริย์ ตรัสเรียกผู้รั้งตำแหน่งวังหน้ าในยุคสมัยก่อน ความยิ่งใหญ่ในอิสริยยศ ตำนานเก่าเล่าถึง วังหน้า มหาอุปราช ผู้จงรักภักดีต่อเจ้าฟ้ามหากษั ตริย์ วังหน้า เป็นบ้านหรือที่ประทับของพระอุ ปราช ซึ่งมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ในห้วงหนึ่ง ตำแหน่งพระอุปราชได้ถูกยกเลิกไป อีกทั้งวังหน้าก็ถูกนำเอาไปเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสนามหลวง