ธรรมะจากไอดิน ได้ยินจากอินเดีย


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : ประวัติศาสตร์

SKU : EB24020047ราคา : ฿112.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ธรรมะที่เกิดขึ้นในอินเดียเมื่ อสองพันกว่าปีก่อน ถูกรวบรวมเอาไว้ให้คุณอ่านในเล่ มนี้ ทั้งศรัทธา และปาฏิหาริย์ รวมเอาไว้เป็นหนึ่งเดียว หนังสือเล่มนี้คือ ธรรมะ ที่เหมาะกับคุณมากที่สุคในยุ คไอที การเดินทางไปที่อินเดี ยนอกจากได้เรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ของพุทธศาสนาแล้ว ยังได้เรียนรู้ธรรมะในชีวิ ตประจำวันของเราด้วย ใครไม่เคยไป อ่านในเล่มนี้จะได้ธรรมะจากอิ นเดียทันทีเมื่ออ่านจบ