ธรรมะเป็นเรื่องของใจ


ผู้แต่ง : นิลมณี
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : ประวัติศาสตร์

SKU : EB24020050ราคา : ฿128.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

อะไรจะมาสำคัญกว่าใจ เงิน ชื่อเสียง วัตถุสิ่งของ สิ่งเหล่านั้นบางคนเขามี มากมายแต่ก็ไม่อาจหาความสุขได้ สิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับมนุษญ์ก็คือ ใจ เพราะว่าใจนี้เท่านั้นเองเป็นสิ่ งที่ทำให้เราทุกข์ก็ได้สุขก็ได้ คิดดี ก็ได้ คิดร้าย ก็ได้ ถ้าหากเรามีใจแต่ไม่ดี เราอาจจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นทุ กข์ตลอดไป ธรรมะเป็นเรื่องของใจ ไม่ใช่ภายนอก อ่านแล้วลองทบทวนดู ทบทวนแล้วจะเห็นได้ว่า ใจของเรานั้นสำคัญมากเพียงไหน