เมื่อทำการ login เข้าสู่โปรแกรมแล้วพบข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อ Sever เพื่อเข้าใช้งานได้"

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

ปัญหา เมื่อทำการ login เข้าสู่โปรแกรมแล้วพบข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อ Sever เพื่อเข้าใช้งานได้"

วิธีการแก้ไข  ให้ทำการตรวจสอบเครื่องว่าได้ทำการาเชื่อมต่อเครือข่าย internet หรือไม่

ความเห็น

หน้าจอขึ้น ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ตลอด  ไม่หายค่ะ

เรามีการต่อ Internet แต่ดูไม่ได้สำหรับ PC ที่2 

ใน PC แรกก็ดูไม่ได้ตามที่สอบถามทาง Line

ช่วยปรับปรุงคุณภาพด้วยครับ ไม่งั้น คงซื้อแค่ครั้งเดียวละครับ

หนังสือที่ซื้อแล้วมีอายุการใช้งานหรือคะ ตอนนี้เปิดหนังสือไม่ได้ค่ะ

 

ขอขั้นตอนการโหลดlibviewer ด้วยค่ะ ซื้อมาแล้วเคยเปิดใช้แล้ว แต่ตอนนี้ทำไมเปิดหนังสือไม่ได้ หนังสือะ

เปิดหนังสือดูไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วย