รายละเอียดหนังสือ

 

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์


เนื้อหาย่อ
' รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม ตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษา และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลังผ่านพ้นวิกฤติ ภายในเล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์ และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม

คะแนนรีวิว 

0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน