หมวด : สังคมศาสตร์

 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง:
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 180.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิว...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 305.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวา...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 320.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัส...
  สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2...
  ราคา 83.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง:
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 360.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ระวี จันทร์ส่อง
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 175.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: นางสาวพรสุข เกิดสว่...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 210.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: รศ. นสพ.ดร.กรกฎ งานว...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 105.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.อัญชลี สิงหเน...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 455.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉร...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 280.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สันต์ สุวัจฉ...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 245.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: รศ. ดร.ระวิวรรณ โอฬา...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 406.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ปาจรีย์ สุทัศ...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 315.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ.กัลยา บูรณ์สิริจ...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 315.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง:
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 266.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ.อัศวิณีย์ หวานจร...
  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชีย...
  ราคา 910.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: สุวิทย์ เมษินทรีย์.
  สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
  ราคา 281.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
  สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้...
  ราคา 65.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช
  สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้...
  ราคา 80.00 บาท
 • title
  หมวด : สังคมศาสตร์
  ผู้แต่ง: อาร์ม ตั้งนิรันดร
  สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ
  ราคา 152.00 บาท