Shopping cart

0 Items ฿0.00

อ่านใจลูกค้า

title
ผู้แต่ง: ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
974-93743-8-X
SKU: E0011200034
ราคา 109.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


"คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังคิดอะไรอยู่ ? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ากำลังเบื่อหน่าย หนักใจ หรือกังวลใจอยู่หรือเปล่า ? แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกค้าต้องการอะไร ? พบกับ กลยุทธ์ในการอ่านความคิด และจิตใจลูกค้าจากภาษาท่าทาง เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม"