คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

title
ผู้แต่ง: ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
SKU: EB18080004
ราคา 315.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค