Shopping cart

0 Items ฿0.00

การจัดการภาวะวิกฤติ

title
ผู้แต่ง: Larry Barton
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
9789744145130
SKU: EB19080133
ราคา 230.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณีอาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรได้ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวรับมือกับภาวะวิกฤติและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป แต่ในความเป็นจริง มีเพียงผู้บริหารขององค์กรจำนวนน้อยมากที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างจริงจังเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขและรับมือภาวะวิกฤติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย •การเตรียมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติ •รู้ตัวเมื่อภาวะวิกฤติมาเยือน •การวางแผนการเพื่อเตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤติที่มาเยือน •เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเพื่อเตรียมรับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต