Shopping cart

0 Items ฿0.00

การบริหารโครงการ

title
ผู้แต่ง: Robert D. Austin
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
9789744145055
SKU: EB19080137
ราคา 280.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี และยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร การบริหารที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิเช่น >> กระบวนการบริหารโครงการ >> การจูงใจทีมงานโครงการ >> การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ >> การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ