Shopping cart

0 Items ฿0.00

การบริหารจัดการทีมงาน

title
ผู้แต่ง: Richard Luecke and Jeff Polzer
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
9789744145154
SKU: EB19080138
ราคา 300.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


 คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ? คุณตระหนักถึงคุณลักษณะของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ? ภารกิจของทีมควรจะสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรโดยรวมอย่างไร ? คุณเข้าใจบทบาทของผู้นำทีม สมาชิก และผู้สนับสนุนทีมในการนำทีมก้าวไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ? คุณสมบัติอะไรที่คุณควรพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิก ? คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของหนังสือเล่มนี้ เพราะท่านจะได้พบกับคำแนะนำที่จะอธิบายให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเอาไว้อย่างครบถ้วน