Shopping cart

0 Items ฿0.00

การบริหารจัดการนวัตกรรม

title
ผู้แต่ง: Ralph Katz
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
9789744145062
SKU: EB19080139
ราคา 280.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แต่ถึงกระนั้นผู้บริหารมากมายก็ล้มเหลวที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในองค์กรที่กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความสร้างสรรค์ในองค์กร และสิ่งที่ผู้บริหารและผู้นำจำเป็นต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย •การก่อเกิดความคิดใหม่ และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส •การประเมินคุณค่าของความคิด และการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด •วิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร •การสร้างวัฒนธรมที่เปิดรับนวัตกรรม •สิ่งที่ผู้นำต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ