Shopping cart

0 Items ฿0.00

การบริหารจัดการเวลา

title
ผู้แต่ง: Michael Roberto
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
แค็ตตาล็อก:
ISBN:
9879744145185
SKU: EB19080140
ราคา 270.00 บาท


รายละเอียดอีบุ๊ค


 ผู้บริหารมักจะสูญเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมประชุม การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดการกับปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จ และสุดท้ายบรรดาผู้บริหารเหล่านี้ก็ไม่เคยมีเวลาเพียงพอสำหรับทำงานของตนเลย หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเวลาของพวกเขาได้อย่างมีผลิตภาพ และมีประสิทธิผลที่สูงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยผู้บริหารจะได้เรียนรู้สึ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ - การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย - นำเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดตารางการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดการไม่ให้มีงานอัดแน่นเกินไป และกำจัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ - หลีกเลี่ยงภาวะการมีเวลาไม่เพียงพอ ด้วยการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล