Shopping cart

0 Items ฿0.00
บันทึกรัฐมนตรีหญิง
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด รัฐศาสตร์
SKU N0051300032
Sell price ฿145.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ไม่ว่าสังคมจะประเมินคุณค่าของรัฐบาลขิงแก่อย่างไร หากแต่ต้องยอมรับว่า นี่คือรอยต่อในบ้านเมืองของเราที่ไม่อาจปฏิเสธหรือมองข้ามไปได้