หมวด : รัฐศาสตร์

 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ทิพาวดี เมฆสวรรค์.
  สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
  ราคา 145.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: อนุสรณ์ สรพรหม
  สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์
  ราคา 180.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี
  สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้...
  ราคา 290.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
  สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้...
  ราคา 115.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
  สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้...
  ราคา 100.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
  สำนักพิมพ์: ขวัญข้าว'9...
  ราคา 400.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
  สำนักพิมพ์: ขวัญข้าว'9...
  ราคา 280.00 บาท
 • title
  หมวด : รัฐศาสตร์
  ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์
  สำนักพิมพ์: ขวัญข้าว'9...
  ราคา 400.00 บาท