Shopping cart

0 Items ฿0.00
เด็กแนว
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด สังคมศาสตร์
SKU B15060358
Sell price ฿152.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ตัวอย่างดีๆ ของวัยรุ่นไทยเจ็ดคนที่เยาวชนไทยควรเลียนแบบ เช่น แบงค์ งามอรุณโชติ กับชีวิตที่เลือกแล้ว, จารุพล สถิรพงษะสุทธิ กับสิ่งประดิษฐ์รางวัลโลก "คลื่นการเดินของกิ้งกือ", คมความคิดของ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ฯลฯ หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)